Musisz mieć pewność, że Twoje dziecko jest bezpieczne.
Mamy monitoring!Przedszkolna scena teatralna pozwala na wyrażanie się dzieci w różnych formach ekspresji. Nasze przedszkolaki czują prawdziwą radość i satysfakcję z występów przed publicznością.

Odkrywcy talentów - przedszkole, zapisy

Zabawą pogłębiamy znajomość języka angielskiego

W ramach czesnego zapewniamy naukę języka angielskiego,
hiszpańskiego, rytmiki oraz gimnastykę ogólnorozwojową,
warsztaty kulinarne i kształtowania nawyków zdrowego stylu życia
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, warsztaty plastyczno-
-architektoniczne, bajkoterapię, muzykoterapię oraz
konsultacje z logopedą, profilaktykę stomatologiczną i ortopedyczną.

tel.: 500 185 627, 505 563 453
e-mail: kontakt@odkrywcytalentow.pl

Projekt i wykonanie strony internetowej labsql.pl z Lublina