Musisz mieć pewnoœść, że Twoje dziecko jest bezpieczne.
Mamy monitoring!Lublin ul. Kawaleryjska 10

RODZICU!
Chcesz wychować samodzielne i ciekawe świata dziecko oraz kształtować właściwe pojęcie zdrowego życia w harmonii ze środowiskiem naturalnym?

ZAPRASZAMY DO NAS!
Zadbamy, aby Twoje Dziecko w ciepłej i bezpiecznej atmosferze odkrywało i rozwijało swoje talenty, zdolności i pasje. Zainspirujemy Je do rozwoju działaniem w różnych warunkach,
na bazie doświadczeń i samodzielnego wyciągania wniosków. Wzmocnimy cenną wrażliwość dzieci, aby wzajemne relacje zaowocowały uśmiechem.

Serdeczne życzenia
pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego co najlepsze
w nadchodzącym Nowym Roku!

Ostatnie wolne miejsca na rok 2016/2017
Kliknij tutaj i zgłoś dziecko
na bezpłatne zajęcia adaptacyjne

Zabawą pogłębiamy znajomość języka angielskiego

W ramach czesnego zapewniamy naukę języka angielskiego,
hiszpańskiego, rytmiki oraz gimnastykę ogólnorozwojową,
warsztaty kulinarne i kształtowania nawyków zdrowego stylu życia
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, warsztaty plastyczno-
-architektoniczne, bajkoterapię, muzykoterapię oraz
konsultacje z logopedą, profilaktykę stomatologiczną i ortopedyczną.

tel.: 500 185 627, 505 563 453
e-mail: kontakt@odkrywcytalentow.pl

Projekt i wykonanie strony internetowej labsql.pl z Lublina