Proces wychowania i kształcenia Dzieci w wieku 3 – 6 lat różnicujemy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Program wychowania przedszkolnego „Tropiciele” M.A. Pleskot i A. Staszewska – Miszek jest innowacyjny w zakresie układu treści, metod pracy i organizacji zajęć. Zadaniem nauczyciela jest organizowanie sytuacji edukacyjnych w trakcie których Dziecko ma możliwość działać poznawczo oraz wzmacnia swoją naturalną ciekawość. Pracujemy metodą projektów i metodą okazji sytuacyjnych. Każda z nich akcentuje samodzielne budowanie wiedzy przez Dziecko oraz rozwiązywania nurtujących Dzieci problemów badawczych.

Niezwykle różnorodny program edukacji rozszerzamy opierając się na Metodzie Dobrego Startu M. Bogdanowicz, wszechstronnie oddziaływującej na rozwój psychomotoryczny Dziecka i ułatwiający naukę czytania i pisania. Wprowadzamy Dzieci w świat pisma metodą Ireny Majchrzak, której kluczem jest imię Dziecka. Stosujemy Dziecięcą matematykę autorstwa E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, dzięki której  wspomagamy rozwój umysłowy Dzieci poprzez edukację matematyczną. Aktywnym słuchaniem przybliżymy Dzieciom muzykę klasyczną Metodą Bati Strauss. Ćwiczenia gimnastyczne ściśle korelujemy z kulturą rytmiczno – muzyczną oraz kulturą słowa Metodą twórczego ruchu Carla Orffa. Zdolności teatralne wzmacniamy Metodą gimnastyki twórczej Rudolfa Labana. Stosujemy Metodę Pedagogiki Zabawy celem zlikwidowania lęku i napięcia w grupie.

Możliwości twórcze Dziecka rozszerzymy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Rozbudzamy zainteresowanie językami obcymi, inną kulturą i odrębnymi tradycjami. Wpajamy dobre maniery.

Zainspirowani Dziećmi i ich potrzebami czynimy wszystko aby, wydobywać i rozwijać ukryte w nich talenty.

Wspieramy rozwój Dziecka, jego pomysłowość i naturalną ciekawość. Budujemy jego emocjonalną więź, ciekawimy światem. Nauka to działanie i eksperymentowanie.

 

81 442 88 90
500 185 627
505 563 453

kontakt@odkrywcytalentow.pl


ul. Kawaleryjska 10
20-552 Lublin


Raiffeisen Bank S.A.

25 1750 0012 0000 0000 2084 2334