W naszym przedszkolu dbamy o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, a nauczyciele  stwarzają  jak najlepszych warunków sprzyjających aktywnej działalności dziecka w różnych jej formach. Realizując podstawę programową MEN swoją pracę opieramy między innymi na wskazaniach metodycznych zawartych w programie edukacji przedszkolnej „Odkrywam siebie” autorstwa W.Żaby-Żabińskiej. Program cechuje nowe podejście pedagogiczne do dziecka z uwzględnieniem jego  cech rozwojowych, indywidualnych predyspozycji, potrzeb, dziecięcej odrębności, chęci eksplorowania i doświadczania świata.

       Ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka ma wspomaganie aktywności poznawczej, społecznej,  językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Świadomie podejmujemy działania edukacyjne przyczyniające się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Wspieramy dzieci w samodzielnym badaniu otaczającego świata, uczymy uważności i rozwijamy umiejętność wyciągania wniosków.

       Każde dziecko jest swoistą indywidualnością, z określonymi potrzebami i możliwościami dlatego też nasi Nauczyciele z empatią wczuwają się w nie i właściwie organizują przestrzeń edukacyjną.

      Niezwykle różnorodny program edukacji rozszerzamy opierając się na Metodzie Dobrego Startu M. Bogdanowicz, wszechstronnie oddziaływującej na rozwój psychomotoryczny dziecka i ułatwiający naukę czytania i pisania. Wprowadzamy dzieci w świat pisma metodą Ireny Majchrzak, której kluczem jest imię dziecka. Zastosujemy Dziecięcą matematykę autorstwa E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, dzięki której będziemy wspomagać rozwój umysłowy dzieci poprzez edukację matematyczną. Aktywnym słuchaniem przybliżymy dzieciom muzykę klasyczną Metodą Bati Strauss. Ćwiczenia gimnastyczne ściśle skorelujemy z kulturą rytmiczno – muzyczną oraz kulturą słowa Metodą twórczego ruchu Carla Orffa. Zdolności teatralne wzmocnimy Metodą gimnastyki twórczej Rudolfa Labana. Zastosujemy Metodę Pedagogiki Zabawy celem zlikwidowania lęku i napięcia w grupie. Możliwości twórcze dziecka rozszerzymy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Dbamy o to, aby okres edukacji przedszkolnej odbywał się w atmosferze wzajemnej życzliwości, zaufania, poszanowania potrzeb dziecka i akceptowanie wyrażanych przez nie poglądów. We wspólne działania pedagogiczne na rzecz pomagania dzieciom w ich wszechstronnym rozwoju angażujemy także Rodziców. Praca przedszkola oparta jest na zasadzie drzwi otwartych dla rodziców, gwarantuje to odpowiednią współpracę i możliwość aktywnego uczestniczenia w działaniach edukacyjnych dzieci oraz  monitorowania ich.

      Dzieci kończące edukację w naszym przedszkolu są szczęśliwe, bogate w doświadczenia , gotowe do ekspansji w nowym środowisku.

81 442 88 90
500 185 627
505 563 453

kontakt@odkrywcytalentow.pl


ul. Kawaleryjska 10
20-552 Lublin


Raiffeisen Bank S.A.

25 1750 0012 0000 0000 2084 2334