KONSULTACJE  Z WYCHOWAWCĄ
W  PRZEDSZKOLU

Imię i nazwisko

 

P. Aneta Berdak

gr I

P. Teresa Gałązka

gr II

P. Małgorzata Łubkowska

gr III

pierwszy poniedziałek  miesiąca

1530 – 1700

drugiponiedziałek miesiąca

1530 – 1700

trzecie środa miesiąca

1530 – 1700

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o wpisywanie się na listy, które przed konsultacjami wywieszane są na drzwiach sal poszczególnych grup.