Kontakt

Przedszkole Niepubliczne Odkrywcy Talentów

20 – 552 Lublin
ul. Kawaleryjska 10
tel.: 500 185 627
NIP 712-175-31-33

Wpłaty prosimy kierować na konto o numerze:
Raiffeisen Bank S.A.
25 1750 0012 0000 0000 2084 2334

Internet: www.odkrywcytalentow.pl
e-mail: kontakt@odkrywcytalentow.pl